Giáo dục
Từ vựng giao dịch

Trong từ vựng Giao dịch của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thuật ngữ sẽ giúp bạn định hướng bản thân trong thế giới giao dịch.

B
BIẾN ĐỘNG

Biến động là một thước đo thống kê của chuyển động. Độ biến động càng cao thì rủi ro càng lớn. Tuy nhiên, nó cũng có thể mang lại cho bạn lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn hơn.

BÁN THEO THỊ TRƯỜNG

Khi mở một vị thế và chọn tùy chọn “bán”, nhà giao dịch dự đoán rằng giá của công cụ sẽ giảm. Nếu nó giảm, nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận và nếu nó tăng, nhà giao dịch sẽ thua lỗ. Thuật ngữ áp dụng cho điều này là vị thế bán.

BÁO CÁO THU NHẬP

Báo cáo thu nhập xảy ra mỗi quý trong năm khi các công ty công bố lợi nhuận và doanh thu hoặc lỗ của họ.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính là bản ghi chép về các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty. Chúng được sử dụng trong báo cáo thu nhập.

C
CFD

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng giữa người mua và người bán quy định rằng người mua phải trả cho người bán khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của một tài sản và giá trị của nó tại thời điểm hợp đồng. CFD cho phép bạn sử dụng đòn bẩy.

CHIA CỔ PHIẾU

Việc chia cổ phiếu xảy ra khi công ty quyết định rằng giá cổ phiếu của họ quá cao, vì vậy họ chia cổ phiếu chẳng hạn thành 4. Khi đó giá của một cổ phiếu được chia cho 4. Công ty quyết định thực hiện động thái này để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn như sinh viên và những người trẻ tuổi, v.v.

CHU KỲ KINH DOANH

Chu kỳ kinh doanh là một loại biến động được tìm thấy trong hoạt động kinh tế tổng hợp của các quốc gia khác nhau. Nó bao gồm giai đoạn hưng thịnh theo sau bởi những giai đoạn suy thoái nói chung tương tự. Nó tái diễn nhưng không định kỳ.

CHỈ SỐ

Các chỉ số theo dõi sự thành công của các công ty ở một quốc gia nhất định. Nếu họ hoạt động tốt chỉ số sẽ tăng lên và nếu không, chỉ số sẽ giảm. Ví dụ: S&P500 theo dõi 500 công ty Mỹ, DAX theo dõi 40 công ty Đức, v.v. Vì bạn đang giao dịch CFD nên bạn không sở hữu chúng về mặt vật lý.

CPI - CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

CPI là thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền, bao gồm hàng hóa và dịch vụ - vận tải, thực phẩm và chăm sóc y tế. Đó là một trong những chỉ số chính của lạm phát.

CỔ PHIẾU

Cổ phiếu hoặc cổ phần thuộc sở hữu của một công ty. Khi mua một số, bạn trở thành cổ đông và bạn được hưởng cổ tức. Vì bạn đang giao dịch CFD nên bạn không sở hữu chúng về mặt vật lý và không thể tham dự các cuộc họp, v.v.

CỔ PHIẾU FAANG

Trong giới đầu tư, thuật ngữ FAANG dành cho gói 5 công ty công nghệ nổi tiếng của Mỹ: Meta (trước đây là Facebook), Amazon, Apple, Netflix và Alphabet (trước đây là Google).

CỔ PHIẾU VẬT LÝ

Cổ phiếu hoặc cổ phần thuộc sở hữu của một công ty. Khi mua một số, bạn trở thành cổ đông và bạn được hưởng cổ tức, bạn có thể tham dự các cuộc họp nếu bạn có đủ số lượng, v.v. Cổ phiếu vật lý không cho phép bạn sử dụng đòn bẩy, nghĩa là nhà giao dịch cần phải trả giá đầy đủ.

CỔ TỨC

Cổ tức là việc phân phối một phần thu nhập của công ty cho các cổ đông của họ, do hội đồng quản trị của công ty quyết định. Một số trả cổ tức mỗi năm một lần và một số trả cổ tức hàng quý. Tuy nhiên, với cổ tức trả hàng quý, số tiền hàng năm sẽ được chia thành 4 phần.

E
EPS – LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHẦN

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần được tính bằng lợi nhuận của công ty chia cho số lượng cổ phần đang lưu hành - cổ phiếu. EPS sau đó đóng vai trò như một chỉ báo về khả năng sinh lời của công ty.

F
FREE MARGIN

Free margin (số dư ký quỹ) là số tiền sẵn có cho các khoản đầu tư và bảo hiểm trong tương lai.

G
GDP – TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐỊA

GDP là tổng giá trị tiền tệ hoặc giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất tại cùng một quốc gia trong một thời kỳ cụ thể.

GIÁ ASK

Thuật ngữ giá Ask đề cập đến mức giá thấp nhất mà người bán sẽ bán cổ phiếu hoặc công cụ. Một tên gọi khác của nó là giá offer.

GIÁ BID

Giá Bid là mức giá cao nhất mà người mua sẽ trả để mua một số lượng cổ phiếu hoặc công cụ cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào.

GIÁ TRƯỚC THỊ TRƯỜNG

Ngay cả khi thị trường đóng cửa, giá cổ phiếu, hàng hóa, v.v. có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào thông tin từ thế giới.

GIẢM PHÁT

Giảm phát là sự gia tăng sức mua của một loại tiền tệ nhất định theo thời gian. Nói cách khác, một người có thể chi trả nhiều hơn với cùng một lượng tiền khi giảm phát thấp hơn. Tuy nhiên, nó là cơ sở cho nền kinh tế.

GIỜ GIAO DỊCH

Giờ giao dịch là khoảng thời gian mà nhà giao dịch có thể giao dịch một số công cụ nhất định. Phiên phụ thuộc vào sàn giao dịch chứng khoán mà thứ gì đó được niêm yết.

H
HEDGE

HEDGE (phòng vệ) là một chiến lược, trong đó nhà giao dịch mở vị thế đối nghịch đối với vị thế đang nắm giữ nếu thị trường bắt đầu đi ngược lại anh ta. Bằng cách này ta có thể giảm thiểu rủi ro.

HÀNG HOÁ

Các công cụ hàng hóa chẳng hạn như dầu, vàng, bạc, nhôm, v.v. Vì bạn đang giao dịch CFD nên bạn không sở hữu chúng về mặt vật lý.

I
IPO - PHÁT HÀNH CÔNG KHAI LẦN ĐẦU

IPO đề cập đến quá trình khi một công ty quyết định đưa cổ phiếu của họ ra thị trường để công chúng có thể tiếp cận được. Nó cho phép công ty huy động vốn để mở rộng kinh doanh hoặc trang trải các khoản nợ.

L
LÃI SUẤT

Lãi suất là số tiền mà người cho vay tính cho người đi vay. Lãi suất cho một khoản vay thường được ghi nhận trên cơ sở hàng năm. Bạn đã gặp nó nếu bạn đã từng vay một số tiền từ ngân hàng.

LẠM PHÁT

Lạm phát là sự suy giảm sức mua của một loại tiền tệ nhất định theo thời gian. Nói cách khác, một người có thể chi trả ít hơn với cùng một lượng tiền khi lạm phát thấp hơn.

LỢI TỨC

Lợi tức đề cập đến lợi nhuận được tạo ra và thực hiện trên một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó bao gồm số tiền chi trả cổ tức.

M
MARGIN

Margin (ký quỹ) là số tiền bạn cần để mở một vị thế và đồng thời cũng là số tiền đang được đầu tư vào các giao dịch mở.

MARGIN CALL

Margin call (lệnh gọi ký quỹ) xảy ra khi số dư ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống dưới 0. Hoặc khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 100%.

MARGIN LEVEL

Công thức cho nó là Vốn chủ sở hữu chia cho Số tiền ký quỹ nhân với 100. Khi nó giảm xuống dưới 100%, bạn đang ở trong một lệnh gọi ký quỹ.

MUA THEO THỊ TRƯỜNG

Khi mở một vị thế và chọn tùy chọn “mua”, nhà giao dịch dự đoán rằng giá của công cụ sẽ tăng. Nếu nó tăng, nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận và nếu nó giảm, nhà giao dịch sẽ thua lỗ. Thuật ngữ áp dụng cho điều này là vị thế mua.

N
NEGATIVE BALANCE PROTECTION

Nhiều nhà môi giới cung cấp tính năng bảo vệ số dư âm, nghĩa là trong trường hợp xấu nhất, bạn không thể mất nhiều hơn số tiền bạn có trong tài khoản.

NGOẠI HỐI

Giao dịch ngoại hối cung cấp cho bạn nhiều loại giao dịch tiền tệ, chẳng hạn như EUR với USD, GBP với JPY, v.v.

P
PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Phân tích cơ bản là nghiên cứu thị trường dựa trên tin tức từ thế giới. Chúng là những nghiên cứu về các sự kiện kinh tế như dữ liệu vĩ mô, các sự kiện địa chính trị, v.v.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật dựa trên chuyển động của biểu đồ và giá. Người ta có thể áp dụng các chỉ báo, bộ dao động, v.v. khác nhau.

S
SPREAD

Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Nó sẽ cho biết điểm trừ mà bạn sẽ bắt đầu khi mở một vị thế.

STOP LOSS

Chức năng cho phép bạn tự động đóng vị thế mở tại một điểm nhất định khi thua lỗ, để tránh cho bạn tổn thất lớn hơn.

STOP-OUT

Nếu bạn có các vị thế mở nhưng thiếu tiền ký quỹ tự do hoặc vốn chủ sở hữu để chi trả cho chúng, thì ở mức phần trăm nhất định các vị thế sẽ tự động đóng lại.

SUY THOÁI

Suy thoái là sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế nói chung ở một khu vực – quốc gia được chỉ định. Thông thường, nó được ghi nhận bởi hai quý suy giảm kinh tế – phản ánh qua GDP và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Sàn giao dịch chứng khoán là một sàn giao dịch, nơi các nhà môi giới và thương nhân chứng khoán có thể mua và bán chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác.

T
TAKE PROFIT

Chức năng cho phép bạn tự động đóng vị thế khi đạt đến số tiền lãi mong muốn.

THANH KHOẢN

Tính thanh khoản đề cập đến hiệu quả hoặc sự dễ dàng mà một tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt sẵn sàng mà không ảnh hưởng đến giá thị trường của nó. Tài sản có tính thanh khoản cao nhất được giao dịch là tiền mặt.

THỊ TRƯỜNG BÒ

Thuật ngữ này áp dụng cho các thị trường mà hầu hết đang đi lên tại thời điểm này.

THỊ TRƯỜNG GẤU

Thuật ngữ này áp dụng cho các thị trường mà hầu hết đang đi xuống tại thời điểm này.

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Tỷ giá hối đoái được sử dụng để trao đổi tiền tệ. Nó được sử dụng trong ngoại hối. Bạn có thể đã gặp nó tại ngân hàng nếu bạn đến đó để đổi tiền của mình sang ngoại tệ.

V
VỊ THẾ ĐÓNG

Khi bạn muốn nhận lãi hoặc lỗ (thoát khỏi thị trường/giao dịch), bạn nên nhấp vào đóng vị thế. Điều đó có nghĩa là người giao dịch sẽ không còn tham gia vào giao dịch kể trên.

VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường cho chúng ta thấy tổng giá trị thị trường của một công ty hoặc một tài sản bằng đô la. Nó cũng thường được gọi là giá trị vốn hóa thị trường. Nó được tính bằng cách nhân giá của một cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đó.

Đ
ĐA DẠNG HOÁ

Chiến lược này được sử dụng bởi các nhà đầu tư, những người đặt tài sản của họ vào các công cụ đa dạng hơn, có thể từ các lĩnh vực khác nhau. Có nghĩa là bạn không đầu tư tất cả tiền vào một thứ duy nhất.

ĐÒN BẨY

Sử dụng đòn bẩy cùng tiền của bạn để tối ưu hóa khả năng kiếm lợi nhuận, và tất nhiên là có thể cả thua lỗ. Ví dụ: bạn có 1000 € để giao dịch nhưng muốn tăng lợi nhuận tiềm năng. Nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 25:1. Với sự hỗ trợ của họ, bạn có thể xoay sở để mở một vị thế trị giá tới 25000 €, chỉ với 1000 € mà bạn có.